Gemeente Kasterlee

Verwerking inspraakreacties Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Leidingstraat Antwerpen-Ruhr

Tijdens de publieke raadpleging over de startnota ontving de Vlaamse overheid zo’n 4.300 inspraakreacties. Het planteam zal deze nu grondig analyseren om de voorstellen uit de startnota waar nodig bij te sturen.

Het planvoornemen wordt concreter uitgewerkt. Het planteam brengt in beeld over welke en hoeveel leidingen en stoffen het precies zal gaan en tekent de randvoorwaarden uit om dit project in te passen in een duurzaam energiebeleid.

Op basis van de inspraakreacties worden de alternatieven de volgende maanden meer in detail en op het terrein onderzocht om zo te komen tot geoptimaliseerde tracés. Die oefening gebeurt voor de drie tracés voorgesteld in de startnota.

Volg deze link naar meer informatie.

Gepubliceerd op 06 juli
Nieuwsoverzicht
locatie-alternatieven in de startnota

Dienst omgeving

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 99 27
e-mail
omgeving@kasterlee.be
Open vandaag: 9-12 uur

Het gemeentehuis en het Sociaal Huis zijn enkel open op afspraak. Ga naar afspraken.kasterlee.be, maak je afspraak en kom stipt op het afgesproken uur naar het gemeentehuis of Sociaal Huis.

Deel deze pagina