Gemeente Kasterlee

Lille en Kasterlee gaan nauwer samenwerken

Buurgemeenten Kasterlee en Lille hebben de intentie om een structurele samenwerking op te zetten. Momenteel werken de gemeenten al op veel vlakken samen. Ze hebben bijvoorbeeld een gemeenschappelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro) en werken nauw samen voor de vaccinatiecampagne.

Met een structurele samenwerking willen de Kempense gemeenten de slagkracht van hun regio en dus ook van de individuele gemeenten vergroten en klaar staan voor de toekomst. Het voorstel tot samenwerking is in een intentieverklaring gegoten en wordt volgende week voorgelegd aan de gemeenteraden van Lille en Kasterlee.

Burgemeester Marleen Peeters van Lille (N-VA): “Lokale besturen gaan in de toekomst nog erg grote uitdagingen het hoofd moeten bieden. Lille en Kasterlee hebben op een heel aantal domeinen gelijkaardige belangen. Deze samenwerking versterkt fundamenteel beide gemeenten als gelijkwaardige partners, levert schaalvoordelen op, vermindert de kwetsbaarheid van kleinere gemeenten, versterkt toekomstgericht de bestuurskracht en beleidscapaciteit enorm en versterkt de strategische positionering in de regio.”

Tegelijkertijd engageren beide besturen zich om in 2023-2024 via een externe partner een gezamenlijke studie te laten uitvoeren.

Burgemeester Ward Kennes van Kasterlee (CD&V): “Deze studie zal voor de volgende legislatuur (2025-2030) de beleidskeuzes voor de toekomstige samenwerking via verschillende mogelijkheden voorbereiden. Ik denk dan bijvoorbeeld aan een heroriëntering van bestaande samenwerkingsverbanden zoals de scholengemeenschap en de erfgoedcel, een nieuw specifiek intergemeentelijk samenwerkingsverband, een ambtelijke fusie of een fusie.”

Op 25 mei 2021 wordt aan de gemeenteraad van Kasterlee goedkeuring voor deze intentieverklaring gevraagd. In Lille staat de verklaring op 26 mei 2021 op de agenda. Op donderdag 20 mei om 20 uur vindt een gezamenlijke raadscommissie plaats. Deze is – net zoals de gemeenteraad – openbaar en te volgen via de livestream op het YouTube-kanaal van de gemeente Kasterlee of via de link in de dagorde van de gemeente Lille.

Samenwerking bibliotheek

Omdat de bibliothecaris van Kasterlee dit jaar op pensioen gaat, zal de samenwerking met Lille al meteen vorm krijgen. De huidige bibliothecaris van Lille zal de aansturing van de bibliotheken in Kasterlee en Lille combineren. De procedures en tarieven zullen ook op elkaar afgestemd worden.

Gepubliceerd op 19 mei
Nieuwsoverzicht
samenwerken

algemeen directeur

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 99 14
e-mail
algemeendirecteur@kasterlee.be
Open vandaag: 9-12 uur

Het gemeentehuis en het Sociaal Huis zijn enkel open op afspraak. Ga naar afspraken.kasterlee.be, maak je afspraak en kom stipt op het afgesproken uur naar het gemeentehuis of Sociaal Huis.

Deel deze pagina