Gemeente Kasterlee
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Jaarrekening 2020

De jaarrekening geeft een inzicht over de resultaten gedurende een boekjaar. In april stelden de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn de jaarrekening 2020 vast. Vanaf 2020 is er één jaarrekening voor gemeente en OCMW samen. Het budgettaire resultaat bedroeg 3,3 miljoen euro.

Inhoudelijke evaluatie

Het bestuur formuleerde 13 beleidsdoelstellingen in het meerjarenplan 2020-2025. Op de website is een overzicht ter beschikking met de omschrijving en stand van zaken van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties en de bijhorende ontvangsten en uitgaven die zijn opgenomen in de jaarrekening. Wil je graag lezen wat het bestuur in 2020 realiseerde, surf dan naar: https://www.kasterlee.be/download.ashx?id=46218.

Dagelijkse werking

Het exploitatieresultaat (= dagelijkse werking) kende een positief saldo van ongeveer 5,8 miljoen euro. De exploitatie-uitgaven bedroegen in totaal 21,8 miljoen euro. De personeelsuitgaven (exclusief bezoldigingen onderwijzend personeel) vormen met 47% de grootste uitgavenpost. Het aandeel voor goederen en diensten bedraagt 31% en toegestane werkingssubsidies 17%.

Het beleidsveld ‘overige algemene diensten’ neemt het grootste deel van de exploitatie-uitgaven voor haar rekening, zo’n 3 miljoen euro. Dit omvat onder meer de kosten voor de ploeg gebouwen, ICT, communicatie en aankoopdienst. Het beleidsveld basisonderwijs staat op de tweede plaats met ongeveer 2,7 miljoen euro. Op de derde plaats staat het beleidsveld ‘politiediensten’. Hiervoor betaalt de gemeente een werkingstoelage uit aan de politiezone Turnhout.

De exploitatie-ontvangsten bedroegen zo’n 27,6 miljoen euro. De gemeente haalde haar ontvangsten voornamelijk uit fiscale ontvangsten (47%), werkingssubsidies (39%) en ontvangsten uit de werking (10%). Binnen de fiscale ontvangsten zorgen de aanvullende belasting op de personenbelasting met 6,9 miljoen euro (53%) en de opcentiemen op de onroerende voorheffing met 4,9 miljoen euro (38%) voor de grootste bron aan inkomsten.

Investeringen

Er zijn voor zo’n 6,6 miljoen euro aan investeringen gerealiseerd. De grootste investeringsuitgaven voor 2020 zijn onder meer voor wegen- en rioleringswerken (o.a. aan Olensteenweg), leasing van de openbare verlichting, aankoop van voertuigen en uitrusting, restauratie van de Keeses Molen, infrastructuursubsidies voor verenigingen en de hulpverleningzone Taxandria, ... Het betreft hier enkel de uitgaven die effectief betaald zijn in 2020 en niet de totale projectprijs.

Daarnaast zijn er 3,2 miljoen euro aan investeringsontvangsten gerealiseerd door onder meer subsidies voor wegen- en rioleringswerken (o.a. voor Olensteenweg) en de overname van de openbare verlichting. Het investeringenresultaat leverde een negatief saldo op van 3,4 miljoen euro.

Financiering

Kasterlee heeft geen openstaande schuld uit leningen en heeft ook in 2020 geen nieuwe leningen opgenomen.

De jaarrekening van 2020 kan je terugvinden op de website: https://www.kasterlee.be/product/301/jaarrekening-gemeente .

Gepubliceerd op 07 mei
Nieuwsoverzicht
Jaarrekening 2020

Financiële dienst

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 99 20
e-mail
fin@kasterlee.be
Open vandaag: 9-12 uur / 14-17 uur / 18-20 uur

Het gemeentehuis en het Sociaal Huis zijn enkel open op afspraak. Ga naar afspraken.kasterlee.be, maak je afspraak en kom stipt op het afgesproken uur naar het gemeentehuis of Sociaal Huis.

Deel deze pagina