Gemeente Kasterlee

Vaccinatiecentra Eerstelijnszone Middenkempen komen in Tielen en Grobbendonk

Begin januari ging de eerste fase van de corona-vaccinatiecampagne van start die focust op de woonzorgcentra. In de volgende fases zullen vaccinatiecentra een zeer belangrijke rol spelen. Vanuit de Vlaamse overheid is bepaald dat er per eerstelijnszone max. 2 vaccinatiecentra aangeduid moeten worden

Sporthal Tielenhei in Tielen is een van de twee vaccinatiecentra in onze zone

Onze gemeente behoort samen met de gemeenten Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Lille, Olen en Vorselaar tot de Eerstelijnszone Middenkempen. In onze eerstelijnszone zal er een vaccinatiecentrum komen in sporthal Tielenhei in Tielen. Een tweede vaccinatiecentrum komt op het militair domein in Grobbendonk. Deze locaties zijn gekozen omdat ze voldoen aan de vooropgestelde eisen, daarnaast zijn ze ook voldoende verspreid over onze eerstelijnszone. Zo hebben alle inwoners binnen de zeven gemeenten van de eerstelijnszone een vaccinatiecentrum op redelijke afstand. Voor onze inwoners is een vaccinatiecentrum in eigen gemeente een grote meerwaarde.

Doordat de twee locaties vastliggen, kan de werkgroep vaccinatie zich volop toespitsen op het logistiek inrichten van deze locaties. De vaccinatiecentra moeten klaar zijn tegen midden februari zodat er ten laatste begin maart gestart kan worden met vaccineren.

In de eerste plaats zullen zorgprofessionals en nadien 65-plussers en risicopatiënten gevaccineerd worden in de vaccinatiecentra. In een latere fase is het de beurt aan de brede bevolking.

Wat heeft dit als gevolgen voor de gebruikers van sporthal Tielenhei?

We zoeken zoveel mogelijk naar alternatieve locaties. Voor de scholen trachten we dit uiteraard zo snel mogelijk te doen. Voor verenigingen hopen we dit rond te hebben tegen wanneer sporten terug toegestaan is, en zullen we - waar mogelijk - ook niet-gemeentelijke infrastructuur inzetten. Maar hoewel we onze uiterste best zullen doen, kunnen we helaas niet beloven dat voor iedereen een oplossing zal gevonden worden. Momenteel bekijken we of bv. de sporthal van de Hoge Rielen kan gebruikt worden en of sommige sporten eventueel buiten kunnen plaatsvinden. 

Wanneer word je gevaccineerd?

Wanneer het jouw beurt is om het vaccin te ontvangen, word je verwittigd en ontvang je een code. Met deze code zal je dan een afspraak kunnen maken in het vaccinatiecentrum.

We zijn ons ervan bewust dat de locaties niet voor iedereen vlot te bereiken zijn. Zo nodig zullen wij mee oplossingen zoeken voor kwetsbare personen, mensen die niet goed te been zijn …

Verdere info over het verloop van de vaccinaties volgt later. De werkgroep bereidt dit momenteel verder voor.

Bij algemene vragen kan je steeds terecht op www.laatjevaccineren.be.

Gepubliceerd op 14 januari
Nieuwsoverzicht
vaccinatiecentrum sporthal Tielenhei

Openingsuren & contact

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 99 24
e-mail
geert.andries@kasterlee.be

Deel deze pagina