Gemeente Kasterlee

Huidige corona-maatregelen in Kasterlee

Op woensdag 23 september kwam de Nationale veiligheidsraad samen. In de persconferentie die hierop volgde kondigde premier Wilmès nieuwe maatregelen aan. We zetten ze voor jou op een rijtje.

UPDATE 24/09/'20

De zes gouden regels staan centraal
 • Het respecteren van de hygiëneregels;
 • Activiteiten bij voorkeur in de buitenlucht uitoefenen;
 • Aandacht hebben voor kwetsbare personen;
 • Afstand houden (1,5m);
 • Nauwe contacten beperken;
 • De regels inzake bijeenkomsten respecteren.
Sociale contacten

Wat de sociale contacten betreft, mogen mensen iedereen zien die ze willen zien, op voorwaarde dat ze altijd afstand houden en, als dat niet mogelijk is, een mondmasker dragen. In elk geval mogen mensen niet meer dan 10 personen ontmoeten op dezelfde plaats op hetzelfde moment (kinderen niet inbegrepen). 
Nauwe contacten met iemand die geen deel uitmaakt van het gezin, gedurende meer dan 15 minuten, zonder de veiligheidsafstand te respecteren en zonder masker, moeten zoveel mogelijk worden beperkt. Als mensen toch een referentiecijfer willen (studies tonen aan een meerderheid daar nood aan heeft) raden experts aan om in dit stadium individueel met niet meer dan 5 personen (buiten het gezin) per maand nauwe contacten te hebben. 

Evenementen

Bij evenementen die niet door professionelen worden georganiseerd, mogen nooit meer dan 10 personen tegelijkertijd op dezelfde plaats aanwezig zijn (kinderen niet inbegrepen).

Evenementen die door professionelen worden georganiseerd, zullen daarentegen geen beperkingen gelden voor het aantal genodigden, zo lang de horecaregels en de protocollen in acht worden genomen. Voor het aantal personen per tafel blijft de limiet van 10 gelden. Dansen is in dit stadium nog steeds niet toegestaan.

Voor evenementen met publiek blijven de bestaande regels van toepassing tot de protocollen zijn aangepast. De Nationale Veiligheidsraad heeft aan Celeval gevraagd om samen met de bevoegde ministers en de verschillende sectoren deze regels te herwerken om de sectoren meer stabiliteit, voorspelbaarheid en uitzicht op economisch herstel te bieden, terwijl de volksgezondheid beschermd blijft.

Mondmasker

Wat het dragen van het mondmasker betreft, dat blijft verplicht wanneer de veiligheidsafstand niet kan worden gegarandeerd. Maar omdat het nutteloos is om het overal en altijd te verplichten, zal het dragen van een mondmasker vanaf 1 oktober niet meer verplicht zijn buitenshuis, behalve op drukbezochte plaatsen waar de veiligheidsafstand niet kan worden gerespecteerd (bepaald door de lokale autoriteiten) en op specifieke overdekte plaatsen, zoals op het openbaar vervoer, in winkels of bioscopen en ongeacht het aantal mensen (voor een complete lijst, raadpleeg het ministerieel besluit).

Winkelen

Wat winkelen betreft, daar is er geen beperking meer qua aantal personen (altijd op veilige afstand) en qua tijd.

Werken

Op de werkvloer wordt telewerken nog steeds aanbevolen als dat mogelijk is.

Epidemiologische barometer

Op basis van de zes gouden regels blijven de experten van Celeval werken aan een zogenaamde epidemiologische barometer op nationaal, regionaal en provinciaal niveau, die geleidelijk zal worden ingevoerd. Deze barometer moet nog worden verfijnd. Hij zal werken volgens een gefaseerd principe: hoe ongunstiger de gezondheidssituatie wordt, hoe restrictiever de maatregelen. De barometer zal voornamelijk, maar niet uitsluitend, gebaseerd zijn op de evolutie van het aantal ziekenhuisopnames. Het doel is om over twee weken een consensus te bereiken in het Overlegcomité.

Testing

De volgende beslissingen werden genomen:

 • Het verhogen van de testcapaciteit van de bestaande triagecentra en het opzetten van nieuwe screeningspunten. De deelgebieden werken hier momenteel aan;
 • De oprichting van een callcenter waardoor het mogelijk wordt om alle vragen in één enkel informatiepunt te verzamelen en de huisartsen te ontlasten;
 • Het opzetten van een afsprakenplatform voor het dispatchen van de vragen via de beschikbare centra;
 • Het verlichten van de administratieve lasten van artsen door het creëren van het "Corona-voorschrift" (midden oktober) voor bepaalde asymptomatische gevallen - zoals bijvoorbeeld na terugkeer van vakantie;
 • Of het stimuleren van patiënten om de testresultaten rechtstreeks van het internet te halen, onder meer via het Cozo-systeem of masanté.be.
Tracing

Op 30 september de mobiele applicatie Coronalert gelanceerd. Eind deze maand wordt een persconferentie georganiseerd met alle informatie over de applicatie.

Quarantaine

Deze werd verkort en vereenvoudigd:

 • Als hij of zij symptomen heeft, moet een patiënt zich onmiddellijk 7 dagen isoleren en contact opnemen met zijn arts om zich zo snel mogelijk te laten testen. Als de test positief is, blijft de persoon in quarantaine. Bij een negatieve test mag hij uit quarantaine zodra zijn klinische situatie dat toelaat.
 • Asymptomatische personen die nauw contact hebben gehad met iemand die positief heeft getest, moeten, zodra ze dit vernemen of worden gecontacteerd via de contacttracing, onmiddellijk 7 dagen in quarantaine gaan – 7 dagen vanaf het moment van het laatste nauwe contact met de besmette persoon. Op de 5e dag moet de persoon zich laten testen. Als de test positief is, wordt de quarantaine met nog eens 7 dagen verlengd. Bij een negatieve test stopt de quarantaine na de 7e dag.
Vakantie 
 • Vanaf vrijdag 25/09 zal het sterk afgeraden worden om naar een rode zone te gaan, maar dit zal niet langer verboden zijn.
 • Bij de terugkeer uit een oranje zone is een test niet langer aanbevolen.
 • Reizigers die terugkeren uit een rode zone, zullen meteen na hun terugkeer in quarantaine moeten. Op dag vijf moeten ze zich laten testen. Ze kunnen aan deze verplichting ontsnappen indien ze een zelfevaluatiedocument invullen en na analyse daarvan groen licht krijgen. Deze instructies gelden niet voor mensen die minder dan 48 uur in een rode zone verblijven, zoals grensarbeiders.
Koppels met een verschillende nationaliteit en/of die in verschillende landen wonen

De voorwaarden om elkaar te ontmoeten worden versoepeld. Voortaan wordt hen gevraagd om aan te tonen dat ze minstens 6 maanden (in plaats van 1 jaar) samenwonen, of 1 (in plaats van 2) jaar een relatie hebben, met 2 ontmoetingen in plaats van 3 op een totaal van 20 dagen in plaats van 45, rekening houdend met de geplande maar geannuleerde bezoeken omwille van Covid, of zoals voorheen, het bestaan van een gemeenschappelijk kind te bewijzen.


UPDATE 27/08/'20

Hieronder geven we een kort overzicht. Alle maatregelen en een lijst met ‘veelgestelde vragen’ kan je hier nalezen. 

Per sector zijn ook protocollen opgemaakt. Deze kan je hier raadplegen.

Mondmaskerplicht

Personen vanaf 12 jaar dragen verplicht een mondmasker:

 • op het openbaar vervoer vanaf het betreden van de luchthaven, het station, op het perron of een halte in de bus, de (pre)metro, de tram, de trein of elk ander vervoersmiddel dat door een openbare overheid wordt georganiseerd;
 • op markten en kermissen;
 • als je een horecazaak bezoekt (je mag je mondmasker afzetten aan tafel, maar als je je verplaatst zoals naar het toilet of je auto, zet je het terug op);
 • in winkels;
 • op drukke plaatsen, daarom is het sterk aan te raden om het mondmasker altijd op zak te hebben;
 • in bioscopen, theater-, concert-, en conferentiezalen, auditoria, gebedshuizen en bezinningsplaatsen, musea en bibliotheken;
 • in de publiek toegankelijke delen van openbare gebouwen (zoals in het gemeentehuis en in het sociaal huis -  hier is ook een eenrichting ingesteld. Volg de aanwijzingen die op de infoborden staan);
 • bij begrafenissen en crematies, burgerlijke huwelijken, de collectieve uitoefening van de eredienst en de collectieve uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en van activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging;
 • bij evenementen
 • als je het recyclagepark bezoekt
 • op minigolfterreinen

Kan je geen mondmasker dragen omwille van medische redenen? Dan mag je een gelaatsscherm dragen.

Sociale bubbel van 5 vaste contacten

Je huishouden (zijn mensen die onder hetzelfde dak wonen) mag met maximaal vijf vaste andere personen nauw contact hebben. Kinderen onder twaalf jaar worden niet meegerekend. Binnen deze bubbel hoeft de veiligheidsafstand niet altijd gegarandeerd te zijn, toch moet je hier ook altijd voorzichtig zijn.
 

Samenscholingen van maximaal 10 personen

Ontmoetingen tussen personen die geen deel uitmaken van dezelfde sociale bubbel, moeten steeds gebeuren met respect voor de veiligheidsafstand van 1,5 meter.

Groepsbijeenkomsten zijn beperkt tot maximaal tien personen. Dit geldt voor alle bijeenkomsten, ongeacht of ze thuis of buitenshuis plaatsvinden (bijvoorbeeld op café, in het park,…). Kinderen onder twaalf jaar worden niet meegerekend.

Plechtigheden en recepties
 • Er mogen maximaal 200 mensen aanwezig zijn bij een plechtigheid. Je draagt verplicht een mondmasker.
 • Op een receptie na de plechtigheid mogen maximaal 10 mensen aanwezig zijn (kinderen onder 12 jaar niet inbegrepen), bijvoorbeeld bij een communiefeest.

  • Uitzondering: op een koffietafel na een begrafenisplechtigheid mogen 50 mensen aanwezig zijn. Op deze bijeenkomsten gelden de regels van de horeca.

Winkelen

Je mag met maximum 2 personen winkelen en dat zonder tijdslimiet.
De nachtwinkel is open tot 22 uur ‘s avonds

Sporten

Alle sportactiviteiten kunnen plaatsvinden volgens de geldende protocollen, indoor en outdoor, amateur of professioneel, minstens onder volgende voorwaarden:

Sportactiviteiten in niet-georganiseerd verband:

 • Deze activiteiten mogen enkel worden uitgeoefend binnen de eigen sociale bubbel, dit wil zeggen maximum met 10 personen (kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend).

Sportactiviteiten in een georganiseerd verband (namelijk door een club of een vereniging):

 • maximum met 50 personen;
 • steeds in de aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of een toezichter.

Wat betreft het publiek geldt een maximum aantal toeschouwers (vanaf 1 september):

 • 200 indien de wedstrijd binnen plaatsvindt;
 • 400 indien de wedstrijd buiten plaatsvindt.

Scholen en crèches

Alle leerlingen moeten opnieuw naar school vanaf 1 september. Dit is volgens het scenario code geel, wat inhoudt dat alle leerlingen van kleuter-, lager en secundair onderwijs vijf dagen naar school kunnen gaan. Leerlingen ouder dan 12 jaar en leerkrachten moeten een mondmasker dragen.

De crèches zijn open.

Werk
 • Telewerken blijft sterk aanbevolen indien mogelijk. Transacties en vergaderingen op afstand krijgen indien mogelijk de voorkeur.
 • Voor seizoensarbeid gelden aparte maatregelen. Raadpleeg ze hier.

Horecabezoek
 • Je mag samen met je gezin en 5 vaste contacten aan tafel zitten, met een maximum van 10 personen. Kinderen jonger dan 12 niet inbegrepen.
 • van één persoon per tafel moet de contactinformatie (telefoonnummer of e-mailadres) geregistreerd worden. Je contactinformatie mag maximum 14 kalenderdagen bewaard blijven en mag niet gebruikt worden voor andere doeleinden.
 • je draagt een mondmasker als je een horecazaak bezoekt (je mag je mondmasker afzetten aan tafel, maar als je je verplaatst zoals naar het toilet of je auto, zet je het terug op). Kinderen jonger dan 12 jaar hoeven geen mondmasker op te zetten.
 • Cafés en restaurants zijn open tot 1 uur ‘s nachts.

Registratieplicht

Op deze plaatsen worden je contactgegevens opgevraagd:

 • horeca;
 • wellnesscentra;
 • gemeenschappelijke sportlessen;
 • zwembaden;
 • casino's en speelautomatenhallen;
 • feest- en receptiezalen
 • op minigolfterreinen

Je contactgegevens worden opgevraagd zodat je in geval van een infectie tijdig verwittigd kan worden. De uitbater moet deze informatie na 14 kalenderdagen vernietigen en mag ze niet gebruiken voor andere doeleinden dan de bestrijding van het coronavirus.

Evenementen
 • Onder strikte voorwaarden mogen bij een evenement vanaf 1 september max. 200 mensen binnen aanwezig zijn, bij een evenement buiten max. 400. Het dragen van een mondmasker is verplicht.
 • Wil je een evenement organiseren? Bezoek dan deze pagina voor meer informatie en de covid-scan (COVID Event Risk Model). Bezorg het resultaat van deze scan + je aanvraag via het digitaal evenementenloket aan de evenementencoach.

Markten en kermissen

De boerenmarkt bezoek je met een mondmasker op. Er is een eenrichting ingesteld. Volg de aanwijzingen die op de infoborden staan.

De kermis in september in Kasterlee en Lichtaart zijn afgelast. (Update, de kermissen gaan wel door)

 

Reizen

In België

 • Je mag vrij rondreizen.
 • Gebruik je het openbaar vervoer (bus, tram of trein)? Ben je ouder dan 12 jaar? Dan is een mondmasker verplicht.

Op vakantie in het buitenland

 • Elk land kan andere regels hebben. Check de regels op de website van Buitenlandse Zaken of op de website van de Europese Unie
 • Er zijn 3 soorten zones. Kijk op de website van Buitenlandse Zaken voor een overzicht van de zones.
  • Als je terugkeert uit een rode zone, dan moet je je verplicht laten testen en moet je in quarantaine blijven, zelfs als je geen symptomen vertoont.
  • Als je terugkeert uit een oranje zone, dan krijg je de aanbeveling om je te laten testen en in quarantaine te gaan. Die aanbeveling moet ernstig worden genomen, vooral als je in de oranje zone risicovolle contacten hebt gehad.
  • Lees hier meer over de verschillende zones.
 • Als je terugkomt uit het buitenland, moet je binnen 48 uur vóór aankomst in België een Passenger Locator Form invullen.. Lees hier meer over dit formulier.
Gepubliceerd op 23 september
Nieuwsoverzicht
corona update

Communicatiedienst

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 99 85
e-mail
communicatie@kasterlee.be
Open vandaag: 9-12 uur / 14-17 uur / 18-20 uur

Het gemeentehuis en het Sociaal Huis zijn enkel open op afspraak. Bel vooraf met de bevoegde dienst, maak een afspraak en kom stipt op het afgesproken uur naar het gemeentehuis of Sociaal Huis.

Deel deze pagina