Gemeente Kasterlee

Welke coronamaatregelen zijn allemaal van kracht?

Voor de provincie Antwerpen zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd op 12 augustus. Lees verder voor een overzicht.

BESLISSINGEN NATIONALE VEILIGHEIDSRAAD 27 JULI 2020

Vanaf woensdag 29 juli tot eind augustus (al minstens 4 weken dus) zullen de volgende maatregelen van kracht zijn:

 • De sociale bubbel moet uit dezelfde 5 personen bestaan voor de komende vier weken en voor een heel gezin, dus niet meer per individu. Kinderen jonger dan twaalf moeten niet meegerekend worden. Die 5 personen zijn mensen bovenop je gezin met wie je dus nauwe contacten mag hebben, contacten waarvoor de veiligheidsafstand niet altijd moet worden gerespecteerd.

 • Niet-begeleide bijeenkomsten zoals familie- of vriendenbijeenkomsten zijn beperkt tot maximaal 10 personen (kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend). Deze limiet geldt ook voor recepties en banketten.

 • Evenementen die een groot publiek trekken moeten strikt beperkt blijven tot maximum 100 personen binnen en 200 personen buiten, waarbij verplicht een mondmasker moet worden gedragen. Het kan ook alleen op voorwaarde dat de veiligheidsvoorschriften en -protocollen strikt worden nageleefd.

 • Boodschappen moet je opnieuw alleen doen (of vergezeld van een minderjarige die onder hetzelfde dak woont of een persoon die hulp nodig heeft) gedurende maximum 30 minuten (behalve op afspraak).

 • Om drukte op drukbezochte plaatsen in het land te voorkomen, wordt de maatregel om burgers gratis treintickets toe te kennen, uitgesteld tot september.

 • De contactopsporing zal worden versterkt in specifieke situaties waarin het risico op een epidemie groter is. Op deze plaatsen worden ook contactgegevens opgevraagd, zoals in wellnesscentra en bij sportlessen. Een volledige lijst van de betrokken plaatsen zal in het ministerieel besluit worden gepubliceerd. Zij zullen aan dezelfde verplichtingen worden onderworpen als de horecasector.

Meer info:

AANGEPASTE MAATREGELEN PROVINCIE ANTWERPEN 12 augustus 2020

 • De avondklok wordt een nachtklok tussen 1.30 en 5 uur.

 • In de horeca worden verplichte tafels van vier vervangen. Een tafelgezelschap van tien is vanaf nu het absolute maximum, bestaande uit leden van je huishouden en mensen uit je vaste bubbel van 5. 

 • De horeca moet sluiten om 1 uur. De contactgegevens van de klanten moeten door de horeca-uitbaters vier weken worden bijgehouden.

 • Het dragen van het mondmasker in de openbare ruimte en op private plaatsen die toegankelijk zijn voor het publiek, markten, openbaar vervoer, ... blijft verplicht. Iedereen boven de 12 jaar moet altijd een mondmasker bij hebben. De mondmaskerplicht geldt niet:
  • op plaatsen en momenten waar het risico op overdracht van het virus zo goed als uitgesloten door de kortstondigheid en toevalligheid van het kruisen of passeren van personen
  • tijdens het eten en/of drinken
  • wanneer het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is om medische redenen. Dan draag je een gelaatsscherm.
 • Verkoop van alcohol voor meeneem-gebruik blijft verboden tussen 22 uur en 6 uur 's ochtends.

 • Samenscholingen van meer dan tien personen zijn verboden in de openbare ruimte. In deze groep van tien personen tellen minderjarigen mee. 

 • Publieksevenementen (zoals cultuur- en sportactiviteiten) kunnen weer plaatsvinden als ze passen binnen een goedgekeurd sectorprotocol en/of volgens het gemeentebestuur aan dezelfde voorwaarden beantwoorden.
   
  • Voor cultuur kan je de publieksgids met de voorwaarden hier raadplegen: https://sectorgidscultuur.be/

  • De richtlijnen over sportbeoefening kan je hier raadplegen: FAQ sport

  • wil je een evenement organiseren, vul steeds het COVID event risk model in. Het resultaat van je risico-analyse bezorg je aan het evenementenloket via e-mail (evenementen@kasterlee.be). De gemeente zal vervolgens bekijken of je je vergunning ongewijzigd kan behouden, dan wel er een bijsturing noodzakelijk is of - in het slechtste geval - je vergunning wordt geweigerd of terug ingetrokken.

Deze maatregelen blijven gelden tot eind augustus en zijn een aanvulling op de federale corona-richtlijnen.

De volledige politieverordening kan je hier lezen. 

De FAQ (of lijst met meestgestelde vragen) over de provinciale maatregelen kan je hier raadplegen. 

BIJKOMENDE BESLISSINGEN BURGEMEESTER 29 JULI 2020

 • Op volgende plaatsen is het dragen van een mondmasker ook verplicht:
  • het recyclagepark;
  • de minigolfterreinen; hiervoor geldt eveneens de registratieplicht zoals opgelegd in de horeca;
  • Wanneer het dragen van een masker of elk alternatief in stof niet mogelijk is omwille van medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt.
 • alle evenementen  en buurtfeesten in augustus zijn afgelast

 • Bij de burgerlijke plechtigheid van huwelijken wordt het maximum aantal personen beperkt tot 10. Kinderen onder de 12 jaar, gemeentepersoneel en burgemeester of schepen worden niet meegeteld om het maximum van 10 te bepalen.

Het college van burgemeester en schepenen besliste op maandag 27 juli reeds dat de september-kermis in Kasterlee en Lichtaart wordt afgelast, net zoals de Molenfeesten. 

Ook kaboutervertellingen kunnen heel augustus niet plaatsvinden door de verstrengde corona-maatregelen. 

Meer info: 

 • De besluiten van de burgemeester kan je raadplegen bij downloads, hier op de pagina. 

HANDHAVING (update 8 augustus 2020)

Voor de éne is het prachtig weer, voor de andere is het veel te warm. Om iedereen van de buitenlucht te laten genieten, heeft de gouverneur van de provincie Antwerpen, Cathy Berx, beslist dat er geen controles zullen gebeuren tijdens deze hittegolf op de avondklok. Je moet dus niet vanaf 23.30 uur binnen zitten, zodat je ook van de buitenlucht kunt genieten wanneer het wat afgekoeld is. Let wel, het samenscholingsverbod van meer dan 10 mensen, het sluitingsuur voor de horeca, de bubbel van 5,... blijven wel van kracht. Zie verder https://www.cathyberx.be/

In samenspraak met de burgemeesters van onze politiezone delen we mee dat de Politie Regio Turnhout tijdens deze hittegolf  geen controles zal doen op de avondklok. Het dragen van het mondmasker zal gecontroleerd worden aan en in de horecazaken, de winkels en andere drukke plaatsen. Op plaatsen waar er nagenoeg geen gevaar is op het overdragen van het coronavirus, zoals in de bossen en de velden, zal de politie geen controles plannen. Op de drukke plaatsen dus wel!

Alle andere bepalingen zoals het samenscholingsverbod van meer dan 10 personen, de bubbel van 5, het sluitingsuur van de horeca om 23 uur, de afstandsregels van minimum 1,5 meter,... zullen wel gecontroleerd worden.

Meer info:  website politie Regio Turnhout

Gepubliceerd op 05 augustus
Nieuwsoverzicht