Gemeente Kasterlee
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Verkeersveiligheid in de kijker bij start nieuw schooljaar

September is traditioneel de maand wanneer het verkeer weer op kruissnelheid komt, en veel kinderen met de fiets naar hun school rijden. Een drukte op de weg dus! Om dit zo veilig mogelijk te laten verlopen, neemt het gemeentebestuur van Kasterlee heel wat maatregelen.

Uitbreiding fietsstraten
De bestaande fietsstraten in de schoolomgevingen van Kasterlee en Lichtaart werden uitgebreid en de zichtbaarheid verhoogd door middel van bijkomende markeringen. In een fietsstraat mag je maximum 30 km/uur rijden en mag een auto of ander motorvoertuig geen fietsers inhalen.

Spandoeken en gemachtigd opzichters
De spandoeken voor veilig verkeer doken weer op in het straatbeeld. De gemachtigde opzichters zullen hun dagelijkse taak hervatten om in opdracht van het gemeentebestuur de schoolgaande kinderen die alleen naar school fietsen of stappen op gevaarlijke plaatsen veilig over te zetten.

Wijkagenten
In de schoolomgeving zullen de wijkagenten nadrukkelijk aanwezig zijn en automobilisten die zich niet aan de regels houden, onveilig parkeren, op het fietspad staan of een gebrek aan hoffelijkheid vertonen hierop aanspreken.

Onderhoud
De gemeentelijke technische dienst besteedt extra aandacht aan het onderhoud van de fietspaden en oversteekplaatsen voor een maximale veiligheid en zichtbaarheid.

Verkeerseducatie
De gemeentelijke mobiliteitsdienst zal ook dit jaar actief meewerken aan de verkeerseducatie in de scholen. Met het nieuwe project ‘verkeersveiligheid op den buiten’ zullen de leerlingen van het vierde leerjaar spelenderwijs leren over de gevaren van het verkeer op onze landbouwwegen en hoe ermee om te gaan.

SAVE-charter
In het goedgekeurde mobiliteitsplan staat verkeersveiligheid centraal. Een eerste stap hierin was de ondertekening van het SAVE-charter, een initiatief van de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen. De ondertekening van dit charter was tegelijk ook de start van het SAVE­traject dat door hen begeleid wordt. In dit traject wordt een actieplan verkeersveiligheid uitgewerkt waarin de acties worden omschreven die de gemeente wil realiseren.

Charter Werfverkeer
Ook ondertekenden het gemeentebestuur, Bouwunie, Confederatie Bouw en FEMA het charter Werfverkeer om bij te dragen aan een maximaal bereikbare, leefbare en veilige omgeving tijdens bouw­ en wegenwerken op het grondgebied van de gemeente. De gemeentelijke mobiliteitsdienst zoekt samen met de aannemers naar alternatieve routes voor werftransport, waarbij schoolomgevingen ­ en voor zover mogelijk ook schoolroutes en routes met veel kwetsbare weggebruikers ­ vermeden worden. Werftransport voor werven in schoolomgevingen is niet toegelaten tijdens de begin­ en einduren van de scholen.

10op10-label
Met subsidies van het 10op10-label van de provincie Antwerpen heeft de gemeente opnieuw verkeerseducatief materiaal kunnen aankopen. Het mobiel verkeerspark werd aangevuld met twee zebrapadmatten en kegels zodat een compleet parcours kan opgesteld worden. Er werden ook bijkomende grote loopfietsen en een heel aantal fietshelmen aangekocht. Al deze goederen worden gratis ter beschikking gesteld aan alle scholen van Kasterlee.

Gepubliceerd op 02 september
Nieuwsoverzicht
spandoek zone 30

Mobiliteitsdienst

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 99 24
e-mail
mobiliteit@kasterlee.be
Vandaag gesloten

Het gemeentehuis en het Sociaal Huis zijn enkel open op afspraak. Bel vooraf met de bevoegde dienst, maak een afspraak en kom stipt op het afgesproken uur naar het gemeentehuis of Sociaal Huis.

Deel deze pagina