Gemeente Kasterlee
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Gouverneur vaardigt tijdelijk captatieverbod uit

Door de aanhoudende droogte geldt er vanaf 19 juli 2019 een captatieverbod in twaalf stroomgebieden binnen de provincie Antwerpen. Een van de stroomgebieden loopt door Kasterlee, namelijk die van de Kleine Nete. Wat betekent dit captatieverbod precies?

Waar

Het captatieverbod geldt voor de stroomgebieden van de Mark, de Kleine Aa of Weerijsbeek, het Groot Schijn, de Laarse beek, het Antitankkanaal, de Kleine Nete, de Grote Nete (stroomopwaarts samenvloeiing met Kleine Nete), de Vrouwvliet, de Birrebeek, de Zwarte Beek, de Grote Molenbeek en de Autbroekloop.

Wat

In de gebieden waar het verbod van kracht is, mag uit geen enkele waterloop water onttrokken worden. Dit betekent o.a. dat er geen water mag opgepompt worden om velden en tuinen te beregenen en dat ook visvijvers volledig afgekoppeld moeten worden van de waterlopen. Uitzondering hierop is het beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

Waarom

Het verbod is nodig om de goede ecologische toestand van de waterlopen te garanderen en/of niet verder achteruit te laten gaan.

Wanneer

Dit tijdelijk verbod geldt voor onbepaalde duur tot de opheffing van het politiebesluit. De einddatum is dus nog niet gekend. De situatie van de waterlopen wordt systematisch opgevolgd. Omstandigheden zoals het weer kunnen ervoor zorgen dat het verbod wordt gewijzigd of ingetrokken. Bekijk het actuele overzicht op: https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/dienst-integraalwaterbeleid/beleidsondersteuning/captatieverbod.html 

Water is een schaars en waardevol goed

De gouverneur roept op om zeer zuinig en oordeelkundig om te gaan met water, een schaars en waardevol goed. Temeer omdat voor de komende dagen opnieuw droog en warm weer wordt voorspeld.

Dit captatieverbod houdt geen verbod in op het gebruik van bijv. grond- of leidingwater. Om verdere maatregelen te vermijden, blijft het uiteraard belangrijk om spaarzaam en doordacht om te gaan met water. Vermijd daarom best, ook zonder formeel verbod, de niet-essentiële toepassingen, zoals het besproeien van gazons of het wassen van auto’s.

Meer info

Rechts op deze pagina onder 'downloads' vind je het politiebesluit met ook de kaarten van de twaalf stroomgebieden en een handige 'vraag en antwoord' fiche.
Voor meer informatie neem je contact op met de Dienst Integraal Waterbeleid van de Provincie Antwerpen

Gepubliceerd op 19 juli
Nieuwsoverzicht