Gemeente Kasterlee
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Tweede oproep voor enkele adviesraden

Lokale adviesraden spelen een belangrijke rol bij het voorbereiden van het beleid, maar ook bij de uitvoering en bijsturing ervan. Na een eerste oproep in juni zijn er nog 4 adviesraden die nieuwe leden zoeken.

Omdat er gestreefd wordt dat elk geslacht met minstens één derde van de leden vertegenwoordigd is, is de mobiliteitsraad, de raad voor lokale economie & toerisme en de sportraad op zoek naar vrouwelijke leden en is de welzijnsraad op zoek naar mannelijke kandidaturen. 

welzijnsraad

Ben je professioneel bezig met welzijnsthema’s of heb je hier een persoonlijke interesse voor? Ben je een man met een beperking, heb je een zorgberoep, zit je in de medische sector of verzorg je professionele opvang voor kinderen jonger dan 3 jaar? Ben je betrokken in een armoedeorganisatie? Ben je geïnteresseerd in gezinsbeleid?

sportraad

Sporthal, kunstgrasveld, subsidies, marathons,… hoe moet het gemeentebestuur mensen stimuleren om meer te bewegen en te sporten? Ben je een vrouw met een mening en een passie voor sport? Wil je het beweeg- en sportaanbod verbeteren in onze gemeente?

raad voor lokale economie en toerisme

De raad lokale economie en toerisme geeft aan de gemeente advies over bepaalde vraagstukken die voor de sector relevant zijn. Zit ondernemen in je bloed? Wil je een spreekbuis zijn voor jouw sector? Ben je een vertegenwoordigster uit de toeristische sector (horecanten, campings & hotels, dagrecreatie) of lid van een ondernemersorganisatie zoals UNIZO of VOKA. Ben je een onderneemster, detailhandelaar of werkneemster met een hart voor lokale economie of toerisme?

mobiliteitsraad

Ben je een vrouw met interesse in verkeer, verkeersveiligheid, mobiliteit en wens je mee te werken aan de uitbouw van de mobiliteitsplannen in onze gemeente? Omdat mobiliteit veel burgers of belangengroepen aanbelangt, zoeken we vertegenwoordigers voor fietsers, scholen, lokale economie, landbouw, gezinnen, openbaar vervoergebruikers, autogebruikers, personen met een beperking, jeugd, senioren en sport. 

Interesse?

Spreken één van bovenstaande thema’s je aan?
Bij ‘downloads’ vind je een nota over de werking van de adviesraden in Kasterlee. Lees deze nota best even door.

Stel je kandidaat voor 22 september:

  • via het formulier in het digitaal loket 
  • per brief, ter attentie van: Het college van burgemeester en schepenen, Markt 1, 2460 Kasterlee. Vermeld zeker je naam, geslacht, adres, voor welke raad je wil inschrijven en welke groep (bv. landbouw, jeugdsport, …) je eventueel vertegenwoordigt. Bovendien vragen we een korte motivering. Waarom wil je graag bij de adviesraad komen? Welke groep (bv. leeftijd, socio-economisch, vereniging) wil je graag vertegenwoordigen en waarom?

 

Gepubliceerd op 02 september
Nieuwsoverzicht
adviesraden

Secretariaat

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 99 14
e-mail
secretariaat@kasterlee.be
Open vandaag: 9-12 uur / 14-17 uur / 18-20 uur

Het gemeentehuis en het Sociaal Huis zijn enkel open op afspraak. Bel vooraf met de bevoegde dienst, maak een afspraak en kom stipt op het afgesproken uur naar het gemeentehuis of Sociaal Huis.

Deel deze pagina