Gemeente Kasterlee
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Is meedenken over het beleid iets voor jou?

Lokale adviesraden spelen een belangrijke rol bij het voorbereiden van het beleid, maar ook bij de uitvoering en bijsturing ervan. We hebben in Kasterlee elf adviesraden. Lees verder en ontdek de raden waarvoor we vers bloed zoeken.

welzijnsraad

Ben je professioneel bezig met welzijnsthema’s of heb je hier een persoonlijke interesse voor? Ben je een persoon met een beperking, heb je een zorgberoep, zit je in de medische sector of verzorg je professionele opvang voor kinderen jonger dan 3 jaar? Ben je betrokken in een armoedeorganisatie? Ben je geïnteresseerd in gezinsbeleid?

sportraad

Sporthal, kunstgrasveld, subsidies, marathons,  … hoe moet het gemeentebestuur mensen stimuleren om meer te bewegen en te sporten? Heb jij een mening of een passie voor sport? Wil je het beweeg- en sportaanbod verbeteren in onze gemeente?

solidariteitsraad

De solidariteitsraad geeft het gemeentebestuur advies over mondiale zaken. Zet je je in voor internationale samenwerking, ben je begaan met vredesthema’s of zelfs gebeten door de derde en vierde wereldproblematiek?  

jeugdraad

Wil je graag advies geven over de speelruimte, subsidies voor jeugdverenigingen, ontmoetingscentra, …. ? Liggen de belangen van Kastelse kinderen en jongeren je nauw aan het hart? Ben je tussen 15 en 26 jaar? Kan je jezelf zeven keer per jaar op een vrijdagavond vrijmaken? Je krijgt inspraak in het jeugdbeleid, maar je ontmoet natuurlijk ook veel andere Kastelse jeugd!

seniorenraad

Senioren vormen een grote en diverse groep in Kasterlee, van actieve tot meer hulpbehoevende senioren. Om iedereen te vertegenwoordigen zoeken we personen uit een (senioren)vereniging, maar ook niet-georganiseerde senioren. Ook willen we de verschillende leeftijden vertegenwoordigd zien: van 55 tot 70 jaar, van 70 jaar tot 80 jaar en 80-plussers

milieuraad

Heb jij een hart voor de natuur en het milieu en heb je respect voor de verschillende belangen van een moderne samenleving? Heb je een persoonlijke interesse over de verschillende beleidsaspecten die ‘het milieu’ raken zoals afvalinzameling, natuurbeheer, duurzaamheid,… of ben je hier professioneel mee bezig?

cultuurraad

Ligt het cultuurbeleid je nauw aan het hart? Of heb je interesse in literatuur of nieuwe media? En heb je een brede kijk op cultuur en vrijetijdsbeleving? Ben jij cultuurminnend? Heb je leuke ideeën? Ben je actief bezig met muziek, schilderen, beeldhouwen… En heb je zin om mee te denken rond cultuur in onze gemeente? Zit je in een Kastelse vereniging die actief is binnen het culturele werkveld maar nog geen lid is van de cultuurraad, laat het ons weten.

landbouwraad

Landbouwers zijn belangrijke beheerders van de open ruimte in onze gemeente. Wil je mee advies geven over landbouw of punten die betrekking hebben op het landbouwgebied? Naast de verschillende landbouwsectoren (bv. veeteelt, bio-landbouw) is er ook plaats voor input vanuit toerisme en milieuorganisaties.

raad voor lokale economie en toerisme

De raad lokale economie en toerisme geeft aan de gemeente advies over bepaalde vraagstukken die voor de sector relevant zijn. Zit ondernemen in je bloed? Wil je een spreekbuis zijn voor jouw sector? Ben je een vertegenwoordiger uit de toeristische sector (horecanten, campings & hotels, dagrecreatie) of lid van een ondernemersorganisatie zoals UNIZO of VOKA, Ben je een ondernemer, detailhandelaar of werknemer met een hart voor lokale economie of toerisme?

mobiliteitsraad

Heb je interesse in verkeer, verkeersveiligheid en mobiliteit en wens je mee te werken aan de uitbouw van de mobiliteitsplannen in onze gemeente? Omdat mobiliteit veel burgers of belangengroepen aanbelangt, zoeken we vertegenwoordigers voor fietsers, scholen, lokale economie, landbouw, gezinnen, openbaar vervoergebruikers, autogebruikers, personen met een beperking, jeugd, senioren en sport. 

Interesse?

Spreken één van bovenstaande thema’s je aan?
Bij ‘downloads’ vind je een nota over de werking van de adviesraden in Kasterlee. Lees deze nota best even door.

Stel je kandidaat voor 30 juni:

 • via het formulier in het digitaal loket 
 • per brief, ter attentie van: Het college van burgemeester en schepenen, Markt 1, 2460 Kasterlee. Vermeld zeker je naam, geslacht, adres, voor welke raad je wil inschrijven en welke groep (bv. landbouw, jeugdsport, …) je eventueel vertegenwoordigt. Bovendien vragen we een korte motivering. Waarom wil je graag bij de adviesraad komen? Welke groep (bv. leeftijd, socio-economisch, vereniging) wil je graag vertegenwoordigen en waarom?

Sluit je aan bij de intergemeentelijke GECORO Lille­-Kasterlee

Heb je interesse om de volgende zes jaar een positieve bijdrage te leveren aan de adviesvorming op stedenbouwkundig vlak in Lille en Kasterlee? Stel je dan vóór 15 juli 2019 kandidaat voor de intergemeentelijk GECORO.

We zoeken:

 • inwoners van Lille of Kasterlee, die moeten voorgedragen worden uit:
  • verenigingen van werknemers
  • verenigingen van zelfstandige ondernemers, werkgevers en/of middenstand
  • verenigingen van landbouwers
  • milieu- en/of natuurverenigingen
  • verenigingen uit de sector toerisme/recreatie 
 • deskundigen: dit zijn mensen die beroepshalve, door hun studies of ervaringen kunnen aantonen dat zij enige deskundigheid hebben opgebouwd over bouwen, ruimtelijke ordening, ruimtelijke planning, huisvesting, landmeten, ….

Ook wie effectief of plaatsvervangend lid was in de voorbije legislatuur mag zich opnieuw kandidaat stellen. 
Heb je interesse? Dien dan je gemotiveerde kandidatuur in bij één van de sociale geledingen tot wie je behoort. De verenigingen dragen op hun beurt via een gemotiveerde brief minstens twee kandidaten voor. Deskundigen kunnen via een gemotiveerde brief hun kandidatuur rechtstreeks indienen.

Gepubliceerd op 04 juni
Nieuwsoverzicht
adviesraden

Communicatiedienst

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 99 85
e-mail
communicatie@kasterlee.be
Open vandaag: 9-12 uur / 14-17 uur / 18-20 uur

Deel deze pagina