Gemeente Kasterlee
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Jouw mening telt voor de Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

Uiterlijk eind 2021 zal de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 en het bijhorende maatregelenprogramma vaststellen. De plannen voor Schelde en Maas zullen maatregelen en acties bevatten die onder meer moeten zorgen voor een verbetering van de toestand van de watersystemen.

Om de mogelijke effecten van het Stroomgebiedbeheerplan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. Je kan vanaf 19 april tot en met 18 juni 2019 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. Je kan de milieueffecten aangeven die volgens jou moeten worden onderzocht en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kan je voorstellen formuleren voor locatie- of inrichtingsalternatieven.

De nota kan je downloaden via de website voor openbare onderzoeken van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) en via de website www.mervlaanderen.be. Je kan de nota ook inkijken in het gemeentehuis van Kasterlee en bij het Team Milieueffectrapportage in Brussel.
Tot en met 18 juni 2019 kan je jouw opmerkingen bezorgen aan de milieudienst of aan het Team Milieueffectrapportage van het Departement Omgeving, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel of via een mail aan Mer Vlaanderen.  

Voor meer informatie over milieueffectrapportage surf je naar de website www.mervlaanderen.be of bel je naar het gratis nummer 1700.

Gepubliceerd op 19 april
Nieuwsoverzicht
campagnebeeld vol van water

Milieudienst

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 99 27
e-mail
milieu@kasterlee.be
Vandaag gesloten

Deel deze pagina