Gemeente Kasterlee
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Slibruiming Aa

Op 17 september start de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) met slibruimingswerken op de Aa, in de gemeentes Kasterlee en Lille. De slibruiming is nodig omdat de waterloop op verschillende plaatsen op het te ruimen traject verzand is.

9000 m3 slib

Het traject van de ruiming loopt van de watermolen in Tielen tot de Groesaard in Lille. In totaal wordt ongeveer 9.000 m³ slib geruimd. Het grootste deel (ongeveer tweederde van het slib wordt binnen de vijf-meter zone afgezet. Dit kan omdat dit slib van goede kwaliteit is. Ongeveer eenderde van het slib is licht verontreinigd: dit wordt meteen afgevoerd om te verwerken.  De uitvoeringstermijn telt 60 werkdagen. De kostprijs van de slibruimingswerken bedragen ruim 130.000 euro.

Overige maatregelen

Stroomopwaarts de samenvloeiing met de Grote Caliebeek is de Aa, een waterloop de van eerste categorie, aangeduid als aandachtsgebied. Dit betekent dat de goede ecologische toestand van de waterloop tegen 2027 moet gehaald worden. Stroomafwaarts de samenvloeiing met de Grote Caliebeek is de Aa een speerpuntgebied, waardoor de goede ecologische toestand al in 2021 moet gehaald worden. Overmatige sedimentaanvoer is nadelig om de goede toestand te bereiken. De VMM dringt aan op brongerichte maatregelen om toekomstige slibaanvoer maximaal te voorkomen.

Maatregelen om de sedimentaanvoer te beperken zijn o.a.:  

  • afstandsregels respecteren bij grondbewerkingen langs de oevers van de waterloop
  • oeverzones voorzien langs de waterloop
  • piekdebieten verminderen door verharde oppervlakken te bufferen

Evenwichtig beheer

De VMM maakte in overleg met alle gemeentebesturen, de landbouwsector en de natuurverenigingen afspraken rond een evenwichtig beheer van de Aa. We zoeken daarbij een goed evenwicht tussen de ecologische doelstellingen van de Aa en het vermijden van ongewenste overstromingen in het landbouwgebied. De geplande slibruiming kadert ook in deze doelstellingen.

 

Gepubliceerd op 13 september
Nieuwsoverzicht
slibruiming Aa (foto VMM)

Milieudienst

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 99 27
e-mail
milieu@kasterlee.be
Open vandaag: 9-12 uur / 14-17 uur / 18-20 uur

Deel deze pagina