Gemeente Kasterlee

Captatieverbod in ecologisch kwetsbare stroomgebieden in provincie Antwerpen

Vanaf 8 mei 2020 geldt een tijdelijk captatieverbod in 10 ecologisch kwetsbare stroomgebieden binnen de provincie Antwerpen. Op 20 mei werden bijkomende gebieden toegevoegd aan het captatieverbod. In Kasterlee gaat het over een gedeelte van het gebied van de Kleine Nete.

Wegens de aanhoudende droogte stelt de Antwerpse gouverneur via
politiebesluit een captatieverbod voor 10 ecologisch kwetsbare stroomgebieden
in. Het waterpeil is er kritisch laag. Het verbod is nodig ter bescherming van het
(grond)watersysteem en de valleigebieden die zeer gevoelig zijn voor de
gevolgen van droogte. De controleurs van de provincie Antwerpen volgen het
waterpeil op de voet op.

Voor onze gemeente betreft het gebied van de Rode Loop en Loeijens Neetje. Hier mag uit geen enkele onbevaarbare waterloop water onttrokken worden. Dit betekent o.a. dat er geen water opgepompt mag worden om velden en tuinen te beregenen en ook visvijvers volledig moeten afgekoppeld worden van de waterlopen. Uitzondering hierop is het beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen. 

UPDATE 20 MEI 2020

Naar aanleiding van het advies van de Vlaamse Droogtecommissie van 19/05/2020, het advies van de Dienst Integraal Waterbeleid van de provincie Antwerpen van 19/05/2020 en de resultaten van het provinciaal droogte-overleg van vandaag breidt de gouverneur het captatieverbod op ecologisch kwetsbare waterlopen uit.

Als gevolg hiervan vaardigt de gouverneur een nieuw politiebesluit uit, het politiebesluit van 7/05/2020 wordt opgeheven. Het nieuwe besluit verbiedt het capteren van water uit alle onbevaarbare waterlopen in volgende stroomgebieden in onze gemeente:

  • Kleine Nete (gedeeltelijk);

Uitzondering hierop is het beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

Het captatieverbod treedt in werking op 21/05/2020. De besluiten kan je lezen bij 'downloads'.


Het tijdelijk verbod is geldig tot het wordt opgeheven bij politiebesluit. De situatie van de waterlopen wordt systematisch opgevolgd. Omstandigheden zoals het weer kunnen er voor zorgen dat het verbod wordt gewijzigd of ingetrokken. De stand van zaken van de captatieverboden en een interactieve kaart zijn te raadplegen via www.provincieantwerpen.be/waterlopen.

Een lokaal captatieverbod is eerder een uitzonderlijke maatregel. De provincie is in haar taak als waterbeheerder vooral proactief bezig met het beheersen van de waterproblematiek door bijvoorbeeld waterlopen te hermeanderen, valleigebieden op te waarderen en overstromingsgebieden aan te leggen.

Gepubliceerd op 08 mei
Nieuwsoverzicht