Gemeente Kasterlee

Gouverneur vaardigt tijdelijk captatieverbod uit

Door de aanhoudende droogte geldt er sinds 2 juli een captatieverbod in negen stroomgebieden binnen de provincie Antwerpen. Een van de stroomgebieden loopt door Kasterlee, namelijk die van de Rode Loop. Wat betekent dit captatieverbod precies?

Waar

Het captatieverbod geldt voor de stroomgebieden van de Laarse beek, Zwanebeek, Klein beek, Molenbeek, Tappelbeek, Delfte beek, Bosbeek, Rode Loop en het Merkske.

Wat

In deze gebieden mag uit geen enkele onbevaarbare waterloop water onttrokken worden. Dit betekent onder meer dat er geen water mag opgepompt worden om velden en tuinen te beregenen en ook visvijvers volledig moeten afgekoppeld worden van de waterlopen. Uitzondering hierop is het beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

Waarom

Deze maatregel komt ten goede aan het (grond)watersysteem. Door de bovenstroomse valleien te gebruiken als sponzen die het water traag loslaten, blijft de hele vallei langs de hele waterloop langer vochtig. Dat is goed voor alle dieren, planten en gewassen langs de beek.
In de stroomgebieden waar het captatieverbod vanaf nu geldt, worden zo ook Europees beschermde vissoorten beter beschermd. Het is belangrijk dat de jarenlange inspanningen om deze soorten te behouden niet teniet worden gedaan.
Een lokaal captatieverbod is eerder een uitzonderlijke maatregel. De provincie is in haar taak als waterbeheerder vooral proactief bezig met het beheersen van de waterproblematiek door bijvoorbeeld waterlopen te hermeanderen, valleigebieden op te waarderen en overstromingsgebieden aan te leggen.

Wanneer

Dit tijdelijk verbod geldt voor onbepaalde duur tot de opheffing van het politiebesluit.
Het verbod blijft minstens geldig tot en met 29 juli 2019.

Meer info

Rechts op deze pagina onder 'downloads' vind je het politiebesluit met ook de kaarten van de negen stroomgebieden. 
Voor meer informatie neem je contact op met de Dienst Integraal Waterbeleid van de Provincie Antwerpen

Gepubliceerd op 03 juli
Nieuwsoverzicht
stroomgebied Rode Loop

Milieudienst

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 99 27
e-mail
milieu@kasterlee.be
Open vandaag: 9-12 uur

Deel deze pagina