Gemeente Kasterlee
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Zetelverdeling bijzonder comité voor de sociale dienst

Vanaf 1 januari 2019 legt het decreet lokaal bestuur een politieke en ambtelijke integratie op van het gemeentebestuur en het ocmw. Daardoor worden de politieke organen van het ocmw anders samengesteld dan vroeger.
  • De raad voor maatschappelijk welzijn zal voortaan identiek samengesteld zijn als de gemeenteraad
  • Het vast bureau van het ocmw zal identiek samengesteld zijn als het college van burgemeester en schepenen
  • Het bijzonder comité voor de sociale dienst blijft als apart politiek orgaan bestaan, maar wordt anders samengesteld. Het telt 8 leden plus de voorzitter. De voorzitter wordt verkozen door de raad voor maatschappelijk welzijn tijdens de eerste vergadering op 3 januari 2019. De zetelverdeling van de andere leden gebeurt op basis van de zetelverdeling in de raad voor maatschappelijk welzijn (en dus de gemeenteraad). Op basis van de toepasselijke berekening is de verdeling in Kasterlee als volgt:
    • CD&V: 4 zetels
    • N-VA/Open Vld: 3 zetels
    • Groen: 1 zetel
Gepubliceerd op 14 december
Nieuwsoverzicht
sociaal huis

algemeen directeur

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 99 14
e-mail
algemeendirecteur@kasterlee.be
Vandaag gesloten

Deel deze pagina