Gemeente Kasterlee

Managementteam OCMW

Het managementteam van het OCMW bestaat uit de algemeen directeur, de financieel directeur, het diensthoofd van de sociale dienst en de voorzitter van het OCMW. De voorzitter heeft enkel een raadgevende stem in dit managementteam.

De taken van het managementteam zijn uitdrukkelijk voorzien in het OCMW-decreet. Kort samengevat ondersteunt dit team de coördinatie van de diensten van het OCMW bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie. Het managementteam waakt er over dat:

  • er een eenheid in de werking heerst,
  • de kwaliteit van de organisatie gegarandeerd blijft,
  • de werking van de diensten optimaal kan verlopen en 
  • er duidelijke interne communicatie is.

Het MAT vergadert regelmatig en zo dikwijls als nodig is.

Openingsuren & contact

adjunct-algemeendirecteur

adres
Leistraat 832460 Kasterlee
tel.
014 55 60 04
e-mail
rob.baeyens@kasterlee.be

's namiddags op afspraak

Deel deze pagina