Gemeente Kasterlee

Beleidsplan Ruimte

 
Intussen werd ook de conceptnota afgerond en voorgelegd aan het publiek via een raadplegingsronde en via een infomarkt. De conceptnota en de presentatie van deze infomarkt kan je raadplegen via de downloads. De raadplegingsronde liep van 21/11/2022 tot en met 20/1/2023. Alle inspraakreacties en adviezen ontvangen tijdens deze publieke raadplegingsronde werden verwerkt in het ontwerp Beleidsplan Ruimte.
 
Het ontwerp Beleidsplan Ruimte werd door de gemeenteraad voorlopig vastgesteld op 23/4/2024. Het openbaar onderzoek loopt van 21/5/2024 tot en met 19/8/2024. Meer informatie over dit openbaar onderzoek kan je bekijken op: https://www.kasterlee.be/product/4495/openbaar-onderzoek-ontwerp-beleidsplan-ruimte-kasterlee